Järjestölomat

Järjestölomat toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Järjestölomat on tarkoitettu kyseessä olevaan ryhmään kuuluville henkilöille sekä heidän puolisoilleen ja perheilleen. Järjestölomaa hakevan ei tarvitse olla järjestön jäsen.

Järjestölomilla omavastuuosuus on 20e/hlö/vrk, alle 17v. lapset veloituksetta. Lomalla on täysihoito. 

Järjestölomia järjestetään seuraavin teemoin:

Voimaa Vertaisuudesta -lomat aikuisille ja lapsiperheille

Voimaa Vertaisuudesta -lomat on tarkoitettu henkilöille, joita yhdistää saman sairauden, vamman tai elämäntilanteen tuomat haasteet. Järjestämme erillisiä lomaviikkoja lapsiperheille sekä aikuisille hakijoille. Lomalle osallistuvan tulee selviytyä lomalla itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.

Voimaa vertaisuudesta- lomien tavoitteena on, että lomalaiset virkistyvät, tapaavat toisia samassa tilanteessa olevia sekä saavat vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen. Lomalla on mahdollisuus osallistua ohjattuihin toimintatuokioihin oman jaksamisen ja toimintakyvyn mukaisesti. Lapsiperheiden järjestölomilla ohjelma sisältää perheenjäsenten yhteistä tekemistä, eri-ikäisille lapsille suunnattua toimintaa, vanhemmille suunnattuja ryhmäkeskusteluja sekä mahdollisuuden 2x lapsiparkkiin perheen alle 3v. lapsille.

Omaishoitaja-hoidettava -lomat sekä lepoa hoivaamisesta – lomat

Omaishoitaja-hoidettava -lomat on tarkoitettu omaishoitajille ja hoidettaville yhdessä. Lomien tavoitteena on, että omaishoitaja hoidettavansa kanssa saa vertaistukea, voimavaroja ja kokee virkistymistä. Lomalla hoidettavalle ja omaiselle järjestetään osin erillistä ja osin yhteistä ohjelmaa. Loman aikana päävastuu hoidettavasta on omaishoitajalla.
Ohjelmassa on mm. asiantuntijaluentoja, ryhmäkeskusteluja sekä erilaisia toimintatuokioita.

Lepoa hoivaamisesta -lomat on tarkoitettu omaistaan hoitaville ilman hoidettavaa. Lomilla omaishoitajilla on mahdollisuus lepoon, virkistymiseen ja yhdessäoloon muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Lomaohjelma sisältää luentoja, ohjattuja ryhmäkeskusteluja sekä toimintatuokioita.

Erityisryhmälomat yhteisesti eri ryhmiin kuuluville aikuisille ja lapsiperheille

Lomavalikoimassamme on tarjolla myös yhteislomia eri potilas,- vammais,- ja kansanterveysjärjestöjen kohderyhmiin kuuluville aikuisille ja lapsiperheille. Näillä lomilla on mahdollisuus virkistäytyä, tavata toisia sairauden tai vamman kanssa arjessa eläviä, osallistua lomaohjelmaan omien voimavarojen mukaisesti. Lomalle osallistuvan tulee selviytyä lomalla itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.

Apua tarvitsevien ja vaikeavammaisten henkilöiden voimaa vertaisuudesta -lomat

Apua tarvitsevien ja vaikea vammaisten lomilla on mahdollisuus virkistäytyä, tavata toisia sairauden tai vamman kanssa arjessa eläviä, osallistua lomaohjelmaan omien voimavarojen mukaisesti.

Apua tarvitsevien aikuisten lomilla lomailijan erityistarpeet on huomioitu majoituksessa (esteettömyys) ja lomaohjelmassa. Lomalaisen on mahdollisuus saada lomalla yleisavustusta esim. siirtymisissä ja ruokailussa. Mikäli hakija tarvitsee kokonaisvaltaisempaa avustusta, tulee hänen hakeutua lomalle oman avustajan/omaisen kanssa.

Vaikeavammaisten henkilöiden lomilla lomalaisten erityistarpeet on huomioitu majoituksessa (esteettömyys, apuvälineet), lomakohteen henkilöstössä sekä lomaohjelmassa. Vaikeavammaisten lomalle hakeutuvan tulee hakea lomaa avustavan henkilön/omaisen kanssa. Yhteistyöjärjestönä toimivan järjestön rooli on lomien toteutuksessa merkittävä.

Tutustu Järjestölomiin järjestöittäin»

ERITYISRYHMÄLOMAT
ADHD-liitto ry
ADHD-, Aivo- ja Autismi- ja Aspergerliitto ry
Adoptioperheet ry
Aivoliitto ry
Aivolisäkepotilasyhdistys Sella ry
Aivovammaliitto ry
A-kiltojen liitto
Autismi- ja aspergerliitto ry
Crohn ja Colitis ry
Epilepsialiitto ry
Finnilco ry
Hengitysliitto ry
Iholiitto ry/Allergia- ja Astmaliitto ry
Inkerikeskus
Invalidiliitto ry
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
Kardiomyopatiapotilaat - Karpatiat ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Keliakialiitto
Kuuloliitto ry
Kuuloliitto ry/Aluetyö
Käpy-Lapsikuolemaperheet ry
Lihastautiliitto ry
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveysomaiset - FinFami yhdistykset
Muistiyhdistykset
Neuroliitto ry
Omaishoitajaliitto ry
Perhehoitoliitto ry
Psoriasisliitto
SámiSoster ry
Selkäliitto ry, alueyhdistysten lomat
SOLUKU-LOMAT
Sosped Säätiö
Suomen CP-liitto ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Journalistiliitto ry
Suomen Nuoret Lesket ry
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen Parkinson-liitto
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Ruskaliitto ry
Suomen Uusperheiden liitto ry
Sydänlapset ja -aikuiset ry
Sydänliitto ry/sydänpiirien- ja yhdistysten lomat
Sylva ry
Työttömien Keskusjärjestö Ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Muut järjestöt