Aktuellt

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry(MTLH) ordnar semester för dem som inte har möjlighet att semestra på något annat sätt. Inom MTLH fungerar även Landsbygdens nätverk av stödpersoner som erbjuder frivilligstöd för invånare på landsbygden.

Föreningen grundades år 1954 för att svara mot behovet av semester och rekreation hos mindre bemedlade och överansträngda mödrar på landsbygden. Idag arbetar MTLH riksomfattande och erbjuder nästan 600 veckor av stödda gruppsemestrar årligen på olika semestermål runtom i Finland. Vi ordnar semester för barnfamiljer, personer i arbetsför ålder och äldre samt specialsemester för personer som hör till olika målgrupper. Specialgruppernas semester stöds genom tillgängliga lokaler och allmänna bidrag som fås från semestermålet. Ungefär hälften av semestrarna ordnas i samarbete med organisationer inom social- och hälsovården. Föreningssamarbetspartnernas roll i utvecklingen av semestrarna samt i informerandet och det uppsökandet arbetet är betydande.

MTLH:s semestrar ger möjlighet att komma bort från vardagen och få kamratstöd av dem som befinner sig i samma livssituation. Alla har rätt till semester!